Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Zmena intervalu vývozu zberných nádob na komunálny odpad

Oznamujeme občanom, že podľa platného všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch postupne prebieha na území mesta zmena intervalu vývozu zberných nádob na komunálny odpad takto:

     Druh nádoby    

     Periodicita vývozu    

     Stanovený počet občanov

120 (110) l

1x za 2 týždne

1 - 2

Vývoz nádob na komunálny odpad s intervalom vývozu 1 x za 2 týždne sa uskutočňuje vždy v párny týždeň v deň stanovený harmonogramom.

Napr. ak ste mali vývoz v utorok 1x týždenne a mení sa na 1 x za 14 dní, tak váš vývoz bude teraz každý párny utorok. V súčasnosti od 08.02.2010 do 14.02.2010 prebieha párny 6. týždeň.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín