Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  O meste  Príroda a okolie  Výlety do okolia  Skalka pri Trenčíne...  

Medzinárodné výtvarno-literárneho sympózium ORA ET ARS - Skalka 2008

„V Európskom dome sa byty národov už takmer zjednotili. I nanosili do nich nábytok. Napriek tomu autentický európsky duch akoby zostal za dverami. Bohaté spektrum umenia dáva príležitosť pootvoriť dvere. Ponúkame preto myšlienku výtvarno-literárneho sympózia k pocte a k podpore odkazu Skalky. ORA ET ARS.“ (Z preambuly sympózia, Jozef Vydrnák)

Skalka nad Váhom, jedno z najstarších pútnických miest na Slovensku, v stredoveku miesto modlitby a práce benediktínskych mníchov, v novoveku útočisko jezuitov, ktoré sa v súčasnosti opäť stáva vyhľadávaným miestom pokoja, kde možno nájsť nielen duchovnú, ale aj umeleckú inšpiráciu. Okrem tradičnej púte, konanej každoročne na sviatok pustovníkov sv. Andreja-Svorada a Beňadika 17. júla vzniká nová tradícia, nadväzujúca na duchovný odkaz benediktínov – ORA ET LABORA, spájajúca modlitbu a umenie – ORA ET ARS.

Myšlienka zorganizovať Medzinárodné výtvarno-literárne sympózium ORA ET ARS vzišla z potreby podporiť toto starobylé pútnické miesto, uctiť si patróna Európy sv. Benedikta i jeho nasledovníkov – patrónov Nitrianskej diecézy sv. Andreja-Svorada a Beňadika. Organizátori podujatia chcú každoročne poskytnúť jedinečný priestor areálu Malej a Veľkej Skalky, okolitej krajiny i samotného Trenčína tvorcom výtvarných a literárnych diel a tak vytvoriť tradíciu medzinárodných umeleckých stretnutí. Je to príležitosť na vzájomné spoznávanie sa prostredníctvom kultúrneho života a umeleckej tvorby, a zároveň prihlásenie sa k duchovnému odkazu kresťanskej tradície.

1. ročník Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS – Skalka 2008 sa konal v dňoch 23. – 29. júna 2008 a boli naň prizvaní slovenskí i zahraniční umelci zastupujúcich partnerské mestá mesta Trenčín. Zúčastnilo sa ho desať umelcov, z toho sedem výtvarníkov: Alena Teicherová z Ilavy, Jozef Vydrnák z Dubnice nad Váhom, Jana Zaujecová z Nitry, Vladimír Morávek z Bratislavy, Eugeniusz Molski (Nowy Wiśnicz) za Tarnow, Jan Botek (Otrožská Nová Ves) a Miško Eveno (Olšava) za Uherské Hradiště, dvaja literáti: Rudolf Dobiáš z Trenčianskej Teplej a Stanislav Štepka z Bratislavy a literát i výtvarník v jednej osobe Daniel Hevier z Bratislavy.

Umelci sa pri tvorbe diel mali nechať „inšpirovať „mystériom“ prítomnosti i minulosti najstaršieho pútnického miesta na Slovensku... Spojením sakrálneho a výtvarného, či literárneho, vytvoriť možnosť prezentovať svojím umeleckým vkladom Skalku, ako miesto nezameniteľného a stáročiami prevereného odkazu svätcov nášmu storočiu, miesto duchovnej obnovy a bohatej umeleckej inšpirácie.” (Jozef Vydrnák)

Toto tvorivé sympózium obohatilo život v pútnickom areáli i v meste Trenčín. Účastníci tvorili v plenéri a v priestoroch Malej a Veľkej Skalky. Počas siedmich dní mali možnosť vzájomného tvorivého zoznámenia sa, praktickej konfrontácie svojich skúsenosti v maliarskom, sochárskom či literárnom odbore a zoznámiť sa s históriou Skalky, životom v Trenčíne i v regióne stredného Považia.

Výslednú tvorbu zúčastnených umelcov bolo možné vidieť v areáli kláštora na Skalke počas konania tradičnej púte na Skalku na slávnostnej vernisáži 19. júla, spojenej s kultúrnym programom a zároveň v období 9. – 30. júla 2008 v Mestskej galérii v Trenčíne. Reprízy výstav sa uskutočnia i v ďalších mestách: Ilava (1. 8. – 9. 9. 2008, Dom kultúry Ilava), Považská Bystrica, Nitra, Bratislava (26. 11. - 31. 1. 2009, Katolícky dom QUO VADIS, Veterná 1), Uherské Hradište a i.

K výstave bol vydaný aj katalóg, v ktorom možno nájsť charakteristiku tvorby všetkých zúčastnených umelcov. Kurátorom podujatia a výstavy i autorom názvu sympózia je historik a znalec umenia Marián Kvasnička a autorom loga výtvarník Jozef Vydrnák.

Podujatie organizovalo Mesto Trenčín v spolupráci s Farským úradom Skalka nad Váhom, Občianskym združením T-Via, Trenčianskym samosprávny krajom a s podporou nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka.

Všetci zúčastnení veria, že sympózium sa stane tradičným podujatím, ktoré prispeje k zviditeľneniu a propagácii významu Skalky a jej odkazu nielen na Slovensku i v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce.

 

Viac foto vo fotogalérii

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín