Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Mesto Trenčín a ECHCBP

 

Čo je ECHBCP    Mesto Trenčín a ECHCBP    Akčný plán Mesta Trenčín

 

Mesto Trenčín sa stalo signatárom Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky v roku 2007.

12. júna 2007 sa v budove Zastúpenia Európskej komisie v Bratislave uskutočnila Prezentácia Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky. na ktorej Branislav Slyško, politický tajomník Zastúpenia Európskej komisie, vyzval obce a samosprávne celky pripojiť sa k charte, a tým sa pokúsiť zvýšiť bezpečnosť na cestách.

Mesto Trenčín sa k charte prihlásilo vypracovaním akčného plánu pre zvýšenie bezpečnosti na komunikáciách na svojom území .

V rámci prezentácie sa uskutočnilo aj slávnostné podpísanie charty jej novými signatármi. Za mesto Trenčín chartu podpísal zástupca primátora mesta Tomáš Vaňo a Trenčín sa tak stal v roku 2007 jedným z 5-tich miest Slovenska, ktoré sa k charte svojou iniciatívou pripojili. K charte sa už v minulosti prihlásili Košice a Banská Bystrica a spolu s Trenčínom aj Bratislava a Zlaté Moravce.

  

Európska charta bezpečnosti cestnej premávky
Tomáš Vaňo podpisuje Európsku chartu bezpečnosti cestnej premávky Tomáš Vaňo po podpise Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín