Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Čo je ECHBCP

 

Čo je ECHBCP    Mesto Trenčín a ECHCBP    Akčný plán Mesta Trenčín

 

Európska charta bezpečnosti cestnej premávky je dobrovoľná a bezplatná iniciatíva Európskej komisie, ktorej cieľom je podporiť akčný plán EK na zníženie počtu obetí dopravných nehôd na polovicu. Charta vyzýva inštitúcie, firmy, asociácie, média, federácie krajín Európskej Únie, aby naplánovali konkrétne akcie, ktoré by viedli k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky a stali sa tak jej signatármi.

Cieľom je vytvoriť platformu organizácií, ktorým nie je bezpečnosť cestnej premávky ľahostajná a publikovať ich aktivity na oficiálnych stránkach Európskej komisie, ukázať tak na európskej úrovni príklady dobrej praxe a umožniť, aby sa ostatní európske organizácie inšpirovali a navzájom si vymieňali skúsenosti v tejto oblasti.

 

Oficiálne stránky Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky (anglicky)

 

Európska charta bezpečnosti cestnej premávky

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín