Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Akčný plán Mesta Trenčín

 

Čo je ECHBCP    Mesto Trenčín a ECHCBP    Akčný plán Mesta Trenčín

 

Mesto Trenčín chce školením žiakov 4. a 8. ročníka základných škôl v oblasti dopravnej výchovy zabezpečiť ich zvýšené vedomie bezpečnosti cestnej premávky. Tým by sa znížilo riziko nehodovosti v cestnej doprave za účasti tejto skupiny detí. Vybrali sme žiakov 4. a 8. ročníka, nakoľko žiaci 4. ročníka sú vo veku, kedy sa sami už pohybujú po komunikáciách. Preto by školenia s týmito žiakmi boli na témy „Prechádzanie cez cestu“ a „Jazda na bicykli“. Žiaci 8. ročníka sú vo veku, keď sa už môžu pripravovať na absolvovanie vodičského preukazu skupiny „A“, preto ich semináre budú zamerané na pravidlá cestnej premávky s vykonaním skúšobného testu. Počas celkovo 128 vyučovacích hodín v priebehu nasledujúcich troch rokov školenia absolvuje 2950 žiakov deviatich základných škôl, ktoré sa nachádzajú na území mesta Trenčín. Žiakom budú počas školení rozdané reflexné nálepky alebo pásky a letáky s odkazmi na webové stránky zaoberajúce sa dopravnou výchovou a bezpečnosťou v cestnej doprave.

Cieľom druhej akcie plánu je zabezpečiť väčšiu bezpečnosť chodcov na území mesta. Mesto Trenčín v spolupráci so spoločnosťou Siemens, s.r.o., ktorá na území mesta zabezpečuje služby týkajúce sa prevádzky a údržby verejného osvetlenia a svetelnej signalizácie, plánuje do konca roku 2008 trvalé nasvietenie deviatich priechodov pre chodcov v najrizikovejších oblastiach mesta. Nasvietením sa zlepší viditeľnosť chodcov na priechodoch pre ostatných účastníkov premávky, a tým sa zabezpečí ich bezpečný pohyb po komunikácii.

Uvedenými optreniami by sme chceli do roku 2010 znížiť nehodovosť na pozemných komunikáciách v meste Trenčín v porovnaní s rokom 2006 o 5%.

Mesto Trenčín plánuje uvedené akcie ako verejnoprospešné investície, z ktorej Mesto neplánuje priamy finančný zisk. Očakávaným výsledkom bude zvýšené vedomie žiakov základných škôl v oblasti bezpečnsti cestnej premávky a zvýšená bezpečnosť chdcov pri precházdaní cez komunikácie na najviac rizikových priechodoch pre chodcov.

Európska charta bezpečnosti cestnej premávky

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín