Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Zoznam pamiatkových objektov

Mesto Trenčín s pomocou Krajského pamiatkového úradu spracovalo Zoznam pamiatkových objektov mesta Trenčín zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.

Ide o pamiatkové objekty v meste Trenčín zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZ PF).

Každý objekt má číslo, pod ktorým je zapísaný v ÚZ PF, adresu, v ktorej miestnej časti sa nachádza, názov pamiatky, vlastníka prípadne správcu pamiatky a dátum vyhlásenia za Národnú kultúrnu pamiatku a kedy bol zapísaný v ÚZ PF.

 Zoznam pamiatokTEXT.pdf

 pamiatkysuhrn.pdf

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín