Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Mestský úrad  Organizačná štruktúra  

Kancelária primátora

Meno zamestnanca: Telefón, e-mail:

Mgr. Martin Pňaček

vedúci 

kancelárie primátora

 

tel.: 032/ 6504 330

mobil: 0902 911 135

fax: 032/ 7431 248

Erika Ságová

hovorca MsÚ

tel.: 032/ 6504 287

mobil: 0902 911 803

Mgr. Viera Aninová

referent pre administratívu

kancelárie primátora

tel.: 032/ 6504 240

mobil: 0902 911 400

Malvína Pavlačková

asistent primátora

tel.: 032/ 6504 230

mobil: 0911 041 816

Eva Mišovičová

referent pre komunikáciu

tel.: 032/ 6504 287

mobil:0902 911 159

Mgr. Ľuboslava Sedláková

referent pre komunikáciu

tel.: 032/ 6504 287

mobil:0902 911 220

 

PhDr. Pavol Seriš

kronikár mesta

tel.: 032/ 6504 216

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín