Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Mestský úrad  Organizačná štruktúra  

Kancelária primátora

Meno zamestnanca: Telefón, e-mail:

Malvína Pavlačková

vedúca kancelárie primátora

tel.: 032/ 6504 230

mobil: 0911 041 816

fax: 032/ 7431 248

Ing. Vladimír Sedlák

asistent primátora 

tel.: 032/ 6504 330

mobil: 0902 911 135

Erika Ságová

hovorca MsÚ

tel.: 032/ 6504 287

mobil: 0902 911 803

Mgr. Viera Aninová

referent pre administratívu

kancelárie primátora

tel.: 032/ 6504 240

mobil: 0902 911 400

Eva Mišovičová

referent pre komunikáciu

tel.: 032/ 6504 287

mobil:0902 911 159

Mgr. Ľuboslava Sedláková

referent pre komunikáciu

tel.: 032/ 6504 287

mobil:0902 911 220

 

PhDr. Pavol Seriš

kronikár mesta

tel.: 032/ 6504 216

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín