Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch

Trenčianska Popoluška

... alebo ako sa z malého mesta stalo centrum výskumu ...

 

Mesto sa zapĺňa vedeckým potenciálom

Od jesene minulého roka má Trenčín ďalší prívlastok. Nie je to už len mesto módy, mesto Matúša Čáka. Stáva sa z neho centrum vedy na Slovensku. Od 1. októbra tu svoje brány otvorilo technické centrum automobilovej  spoločnosti  Johnson Controls Group, zamerané na interiérový design automobilov. Vzhľadom na to, že v Európe  existujú  iba 3 takéto centrá, rozhodnutie o  umiestnení  ďalšieho  ,, výkonného  inžinierskeho  centra“   práve v Trenčíne je pre mesto veľkou  výzvou.

Trenčianske benefity

Prečo padol výber lokality práve na Trenčín?  Dôvody boli podľa výkonného riaditeľa spoločnosti pána Dietera Vandreika hlavne dva. Spoločnosť sa snaží nasledovať svojich  klientov, výrobcov   automobilov,  ktorí sa v posledných rokoch hromadne presúvajú  do  krajín  strednej  a  východnej  Európy. Trenčín  získal  privilegované postavenie pri rozhodovaní aj vďaka geografii – ak si nakreslíme pomyselný kruh s polomerom 500 km okolo mesta, nájdem na  ňom väčšinu európskeho trhu výroby áut. Druhým dôvodom umiestnenia technického centra na Slovensku sú  nižšie  výrobné a  mzdové  náklady v porovnaní s krajinami západnej Európy. Trenčín získal ďalšie body k dobru aj vďaka univerzite a optimálnej vzdialenosti iných vysokých škôl, či už slovenských alebo českých. Vzdelanostná úroveň obyvateľstva je pre Johnson Controls prioritou. Nie všetko bolo zo začiatku jednoznačné, ako nám potvrdil riaditeľ spoločnosti pre inžiniering, Clemens Lowinski.

„Pri oznámení spoločnosti o implementácii technického centra v Trenčíne som mal trocha obavy, či tu nájdeme dostatok kvalifikovaných pracovných síl. Po siedmich mesiacoch práce vidím, že obavy boli zbytočné a cítim sa absolútne uvoľnene, keď sa ma niekto spýta, či budeme vedieť kapacitne naplniť plánovaný počet pracovných miest.“

Jeho obavy mohli byť rozptýlené i vďaka školeniu vo vnútropodnikovom vzdelávacom centre s názvom Akadémia inžinierov, ktoré absolvujú všetci noví zamestnanci. Lebo pracovných miest sa v Trenčíne črtá dosť – v súčasnosti spoločnosť zamestnáva 180 ľudí, prevažne inžinierov. Plán na ďalší rok je mať  280 zamestnancov  a o tri či štyri roky toto číslo vzrastie zároveň s počtom zákaziek.

Lokálny partner – základ úspechu

Trenčín  vyhral spomedzi iných miest aj kvôli partnerovi, ktorého tu Johnson Controls našiel. Po analýzach viacerých firiem padla voľba na spoločnosť Technodat. Ako jediná spĺňala všetky požiadavky na profesionalitu a poskytované služby. „Viacero spoločností sa venuje inžinierskym službám v automobilovom priemysle, sú však situované hlavne v západnej Európe. V strednej a východnej Európe patríme medzi tých pár, ktorých know-how je na európskej úrovni a úrovni, ktorú požadoval Johnson Controls“, pochválil sa Marián Jamrich, riaditeľ spoločnosti.
Spolupráca s Technodatom bola pre Johnson Controls ako Popoluškine tri oriešky. V prvom bola znalosť lokálnej administratívy, mentality ľudí a prostredia, v druhom orientácia vo všetkých administratívnych úkonoch potrebných pri zakladaní spoločnosti, ako povedal D. Vandreik, „vedieť kam ísť a ktoré dvere otvoriť“. No a ten tretí oriešok – to sú skúsení a kvalitní inžinieri, ktorí pomáhajú budovať pracovné tímy v Johnson Controls.
 
Spolupráca s univerzitami v popredí
 
Jeden z kľúčových elementov do budúcnosti je pre Johnson Controls spolupráca so slovenskými univerzitami. V súčasnosti je najrozvinutejší kontakt s trenčianskou univerzitou A. Dubčeka. Existujú tri konkrétne možnosti spolupráce s univerzitami. Sú to doktorandské práce, vypísanie téz na diplomové práce pre končiacich inžinierov a stáže priamo v technickom centre. Vo všetkých troch prípadoch je hlavným pozitívnom možnosť spoznať študentov, ich potenciál a pre študentov, naopak, vidieť výskum a prax priamo ,, v teréne,,. Johnson Controls zároveň plánuje aktívne vstúpiť do rozvoja študijných programov.
 
TECHNODAT, a.s. Trenčín
 
Spoločnosť  TECHNODAT pôsobí od svojho vzniku v roku 1995 ako výskumná, vývojová a konštrukčná kancelária, ktorá poskytuje inžinierske služby v oblasti automobilového, železničného, energetického a spotrebného priemyslu.  Spolupracuje so zahraničnými výskumno-vývojovými centrami automobilového priemyslu a participuje na viacerých projektoch pri vývoji interiérových častí automobilov.
Aktuálne zamestnáva 45 pracovníkov, ktorí sú uznávanými odborníkmi v CAD a PLM riešeniach.
 
Johnson Controls, Inc.
 
Spoločnosť Johnson Controls, Inc. je svetovým lídrom v automobilových systémoch, facility manažmente a kontrole. Na automobilovom trhu je hlavným dodávateľom integrovaných sedadiel a interiérových systémov a batérií. Pre nerezidenčné zariadenia poskytuje systémy kontroly a služby vrátane komfortu, energie a manažmentu bezpečnosti. Johnson Controls /New York Stock Exchange: JCI) založená v roku 1885, má sídlo v Milwaukee, Wisconsin, USA. Obrat spoločnosti za rok 2004 bol 26,6 miliardy dolárov, automobilová jednotka vygenerovala z tejto čiastky 20,5 miliardy dolárov. Európske sídlo spoločnosti je v Burscheide v Nemecku. Ďalšími produktmi spoločnosti sú panely, dverové a hlavové systémy, vnútorná elektronika a manažment energií.
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín