Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch

Výskumná a vývojová činnosť v regióne

 
ELEKTROTECHNICKÝ VÝSKUMNÝ ÚSTAV V NOVEJ DUBNICI
1969 – Prvoradým cieľom je poskytovať servis v oblasti skúšania a certifikácie, ktorý umožní výrobcom/obchodníkom čo najrýchlejšie uplatniť ich výrobky na trhoch národných, európskom a medzinárodnom. Členstvo EVPÚ, a.s. v najvýznamnejších certifikačných schémach, bilaterálne zmluvy s renomovanými skúšobňami, znalosť požiadaviek jednotlivých trhov, tím expertov a vybavenie laboratórií sú garanciou toho, že výrobcom bude poskytnutý servis, ktorý im umožní prezentovať ich výrobky rýchlejšie, pri rozumných nákladoch a hlavne - ako výrobky bezpečné.
 
IKOS TRENČÍN
1965 – 1990 Inžinierska a koordinačná organizácia stavebníctva Bratislava, výskumno – vývojové pracovisko rozvoja miestneho stavebníctva Trenčín. Výskumno-vývojové pracovisko rozvoja miestneho stavebníctva s charakterom odborového pracoviska vzniklo v roku 1965 pri Okresnom stavebnom podniku v Trenčíne. V ďalších rokoch bola činnosť rozšírená o technický, organizačný a sociálny rozvoj podnikov, uplatňovania výpočtovej techniky a poradenskú inžiniersku činnosť.
 
VÝSKUMNÝ A VÝVOJOVÝ ÚSTAV MALTOVÍN TRENČÍN
1960 – 1990 Výskumný a vývojový ústav maltovín so sídlom v Trenčíne. Riešené a realizované úlohy: chemicko-technologické úlohy, racionalizácia technologické procesy, strojno-technologické a konštrukčné úlohy, automatizácia a regulácia, ochrana čistoty ovzdušia a pracovného prostredia.
 
VÝSKUMNÝ A VÝVOJOVÝ ÚSTAV SKLÁRSKY V TRENČÍNE
1972 – 1990 - V ústave sa sústredil aplikovaný výskum a vývoj technológie spracovania sklovín, vývoj taviacich agregátov, strojov a strojno – technologických zariadení pre rafináciu skla, aplikácia automatizovaných systémov riadenia technologických procesov a obdobná  technická expertíza.
 
KONŠTRUKTA
1953  Založenie národného podniku KONŠTRUKTA Trenčín, n.p. 1996 - transformácia štátneho podniku KONŠTRUKTA-Defence na akciovú spoločnosť KONŠTRUKTA-Defence, a.s.
 
KERAMOPROJEKT
1951 - Keramoprojekt Trenčín bol založený v roku 1951 ako projektovo -  inžnierska organizácia.
Od 1.5.1992 je privátnou akciovou spoločnosťou. V celej svojej histórii patrí medzi najväčšie projektovo-inžinierske organizácie na Slovensku.
 
VÝSKUMNÝ ÚSTAV MECHANIZÁCIE A AUTOMATIZÁCIE V NOVOM MESTE NAD VÁHOM
1953-1990 Ústav sa spočiatku orientoval na strojársku výrobu, neskôr sa preorientoval na elektrotechnický priemysel, kde sa nasadilo vyše 320 špeciálnych  technologických zariadení, robotov a robototechnických komplexov. Vzrástol podiel elektroniky a programového vybavenia.
 
STANICA CHOVU A ŠĽACHTENIA OVIEC A KÔZ, TRENČÍN
1954-1993 Výskumný ústav ovčiarsky
1993 - Výskumný ústav ovčiarsky sa členstvom a intenzívnou činnosťou podieľal vo  vedecko-výrobnom združení pre chov oviec na Slovensku a vo Vedecko-výrobnom združení pre plemenitbu a šľachtenie hospodárskych zvierat.
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín