Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Mestský úrad  Organizačná štruktúra  

Útvar kontroly

Meno zamestnanca:

Telefón, e-mail:

Ing. Tibor Danko

špecialista pre kontrolnú činnosť

tel.: 032/6504 242

mobil: 0902 041 825

Ing. Katarína Motolová

referent pre kontrolnú činnosť

tel.: 032/6504 242

mobil: 0902 911 217

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín