Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Mestský úrad  Organizačná štruktúra  

Útvar majetku mesta

 Meno zamestnanca:

 Telefón, e-mail:

 

Ing. Gabriela Vanková

vedúca útvaru

tel.: 032/6504 461

mobil: 0902 911 150

Bc. Eva Hudecová

špecialista pre majetok mesta a pozemky    

 

tel.: 032/6504 462

mobil: 0902 911 299

Andrea Fraňová

referent pre majetok mesta

tel.: 032/6504 462

mobil: 0902 911 914

Miriam Šutá

referent pre majetok mesta    

tel.: 032/6504 446

mobil: 0902 911 173

Mgr. Daniela  Beniačová

špecialista pre byty a nebyty

tel.: 032/6504 463

mobil: 0902 911 503

Mgr. Viera Kleinová

referent pre majetok mesta

tel.: 032/6504 447

mobil: 0902 911 136

Jana Lacková

referent pre majetok mesta - byty a nebyty

 

tel.: 032/6504 464

mobil: 0911 041 814

Ing. Katarína Mihoková

špecialista pre evidenciu majetku mesta

tel.: 032/6504 446

mobil: 0902 911 804

Mgr. Mária Filková

referent pre majetok mesta

tel.: 032/6504 445

mobil: 0911 041 805

Veronika Ďurechová, MBA

referent pre majetok mesta - pozemky

tel.: 032/6504 445

mobil: 0903 911 045

  

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín