Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Úvod  Podnikateľ  Informácie pre investorov  Trenčín - základné dáta  

Nezamestnanosť

 

2003 2004 2005 2006 2007

   2008

(2.2008)

Okres          

    5,73%      5,74%     4,17%     3,8%   2,42%     2,11%

Kraj           

    9,87%      9,23%   11,50%     7,1%   4,77%     4,32%
Slovensko          15,56%    14,63%    15,66%    13,3%    8,89%      7,84% 

 

Pozn.: údaje sú platné k 31. 12. príslušného roka 
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín