Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Úvod  Podnikateľ  Informácie pre investorov  Trenčín - základné dáta  

Populácia

Populácia

Trenčiansky kraj (1.1.2007)  599 847
Mesto Trenčín   56 577
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo     51%
Obyvateľstvo - muži     52%
Obyvateľstvo - ženy     48%

Hustota osídlenia

   
Kraj 134 obyvateľov/km2
Mesto 690 obyvateľov/km2

Rozloha

Kraj 4 502,3 km2
Mesto 81, 99 km2

Typ mesta

Krajské mesto, 9-te najväčšie mesto SR podľa počtu obyvateľov,
sídlo mnohých dôležitých inštitúcií verejnej správy.
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín