Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch

Prečo investovať v Trenčíne?

PREČO INVESTOVAŤ:

 • Výhodná poloha v centrálnej časti Európy
 • Kvalifikovaná a adaptabilná pracovná sila
 • Priaznivé náklady na pracovnú silu
 • Kvalitné podnikateľské prostredie na Slovensku (rovná daň a nulová daň na dividendy)
 • Príjemné životné a pracovné prostredie
 • Možnosť investovať na pozemkoch typu greenfield v priemyselných parkoch
 • Vzdelanostná úroveň
 • Prepojenie histórie a súčasnosti výskumných ústavov v regióne
 • Výhodná štátna a miestna podpora investícií
 • Výborný rating mesta na úrovni ratingu Slovenska (Moody´s Investor Service)
 

NAŠE PREDNOSTI:
 

 • Sme priemyselným, kultúrnym, obchodným a vzdelávacím centrom perspektívneho regiónu stredné Považie
 • Sme 9-te najväčšie mesto na území Slovenska
 • Sme správnym centrom Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • Sme na strategickom mieste v súčasnej európskej dopravnej sieti
 • Máme kvalitnú technickú a dopravnú infraštruktúru
 • Ľudský potenciál
 
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín