Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  O meste  Súčasnosť  Kultúra a voľný čas  Kultúrny život v Trenčíne  

Dychová hudba

            Najstaršou organizovanou kultúrnou hudobnou aktivitou (okrem cirkevnej hudby) je dychová hudba. Tá má v Trenčíne a najmä na jeho blízkom okolí bohatú a dlhoročnú tradíciu. Prvé zmienky o existencii dedinskej dychovky v Kubre sú z roku 1888.

            Väčšinu dedinských dychoviek nacvičovali a viedli vojenskí hudobníci, príslušníci vojenských dychových hudieb 71. pešieho pluku a 17. pešieho pluku v Trenčíne.

            Do histórie vojenskej dychovej hudby sa zapísali Karol Gašpar Richter (1862 – 1902), Antonín Motal (1875 – 1934).

            Tradíciu dychovej hudby v Trenčíne a okolí do nebývalých rozmerov rozvinul po svojom príchode do Trenčína Karol Pádivý (1908 – 1965), ktorý najskôr pôsobil vo vojenskej hudbe, neskôr vo viacerých fabrických dychovkách a po 2. svet. vojne sa jeho činnosť rozšírila na dirigovanie, osvetovú prácu a najmä činnosť skladateľskú. Pádivý je autorom vyše 100 skladieb pre dychové orchestre a menšie hudby. Na jeho počesť sa od roku 1966 koná v Trenčíne festival dychových orchestrov s medzinárodnou účasťou „Pádivého Trenčín“.

            Vojenská dychová hudba v Trenčíne svoj rozmach zaznamenala najmä v 50. – 90. rokoch minulého storočia. Nedávno oslávila 50. výročie svojho vzniku. Patrí medzi vynikajúce profesionálne dychové orchestre nielen na Slovensku, ale je známa aj v zahraničí.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín