Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  Školy a predškolské zariadenia  Športoviská pri ZŠ  

Športový areál pri ZŠ, Veľkomoravská 12

Na školskom ihrisku je možné športovať v športoch, na ktoré bolo ihrisko projektované. Menovite ide o hádzanú, basketbal, volejbal, tenis. Nie sú vylúčené ani športové aktivity základnej a rekreačnej telesnej výchovy. Využívanie bežeckého oválu je možné iba na rekreačný beh.

 

Športový areál je využívaný pre:

- potreby školskej telesnej výchovy v čase školského vyučovania - v školských dňoch od 8.00 do 13.30h 

- potreby záujmových mimovyučovacích športových aktivít - v pracovných dňoch od 13.30 do 16.00h

- pre športové vyžitie širšej verejnosti - v pracovných dňoch od 16.00 - 21.00h

                                                          v čase voľna od 9.00 do 21.00h

 

Za prevádzku školského ihriska zodpovedá riaditeľ školy prostredníctvom povereného správcu  -  p. Ján Bokor ml. - tel. č. 0907 553 673.

Záujemcovia si môžu objednať športoviská na telefónnom čísle 0949 301 902. 

Využívanie športového areálu je v súlade so Všeobecným záväzným nariadením Mesta Trenčín č. 2/2005 o určovaní cien za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné využívanie pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín zo dňa 30. júna 2005, schválené uznesením MsZ č. 568/2005.

 

Využitie športového areálu:

mesiac            počet návštevníkov    

rok 2006

september - december  

             4.128

rok 2007

január - december             

             5.362

rok 2008

január - december             

             4 942

rok 2009

             

január - december            

           18 293      

rok 2010             

                        

január - december            

           18 069     

 rok 2011            

                      

január - december         

           23 578  

rok 2012         

             

január - december   

       26 657

rok 2013   

       

január - december  

       25470

rok 2014

       

január - december 

      25020

rok 2015 

      

január - december

       16782

rok 2016

       

január - december

       20032

rok 2017 

       

január - december

       20865

rok 2018

       

 

       

 

 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín