Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  O meste  História  Obrázkový sprievodca dejinami...  

Mesto za hradbami - identita verzus imidž

Mesto za hradbami - identita verzus imidž

Historky z histórie, kreslený seriál o histórii mesta, sa na tomto mieste končí.

Rovnako ako pohľad späť je dôležitý aj pohľad do budúcnosti. Mesto Trenčín chce inšpirácie v tomto smere získavať aj v komunikácii s okolitými európskymi mestami.  Preto v roku 2006 usporiadalo medzinárodnú konferenciu historických miest Mesto za hradbami - identita verzus imidž.

Zhrnutie poznatkov :

Konferencia v prvom rade ukázala, že historický potenciál mesta nie je prvým a jediným predpokladom jeho úspešného imidžu a silnej identity. Ako dokázali aj prezentované príklady z praxe rôznych európskych miest, na rozvoji identity a imidžu miesta je potrebné aktívne, tvrdo pracovať. Základným predpokladom je dobrá „funkčnosť“ miest, ktorá je dôležitá pre praktický život jeho obyvateľov. Kvalitné dopravné spojenie, vyriešenie parkovania, osvetlenie, čistota, bezpečnosť, životné prostredie, zvládnutá kanalizácia, odpady, a samozrejme prílev investícií, riešenie nezamestnanosti atď. - to všetko je potrebné budovať. Netreba však zabúdať ani na nadstavbu, ktorá s týmto všetkým musí ísť ruka v ruke: citlivé nakladanie so zdedenými historickými a kultúrnymi hodnotami, ich pravdivá interpretácia, rozvíjanie vzťahu k tradíciám, budovanie pocitu spolupatričnosti k miestu, kde žijeme, rozvoj komunitného cítenia, kladenie dôrazu na vzájomnú komunikáciu, rozvoj správnej hodnotovej orientácie u mladej generácie. Iba tak sa dá budovať pozitívny vzťah a láska k miestu, kde žijeme. Bez toho by bol život v mestách – aj jeho marketing – prázdny, hoci obklopený historickými či modernými budovami, investíciami.  Veci okolo nás by nám nemali byť ľahostajné, už dnes rozhodujeme o tom, v akom prostredí budú žiť naše deti o niekoľko rokov.

Viac o konferencii Mesto za hradbami .

 

Autor ilustrácií    

Jozef Gertli Danglár

Texty spracovala 

Renata Kaščáková

(c) 2006 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín