Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  O meste  História  Obrázkový sprievodca dejinami...  

Nová doba

HELP !

 

Ani pád časti storočiami narušeného hradného múru v roku 2003 neubral nič na význame Trenčína ako strategického bodu na Považí.  Hrad odolával storočiam a udalostiam ako nemý svedok premien, vzletov i pádov tohto jedinečného miesta, ktoré vyústili do jeho súčasnej podoby. Základ pre uskutočnenie nových vízií a lepšiu budúcnosť znamenala aj pre Trenčanov sametová revolúcia v roku 1989. Významným zlomom bol odsun sovietskych vojsk zo Slovenska, a teda i z Trenčína, v roku 1991.

Od 1. mája 2004 je Slovensko krajinou a Trenčín mestom v Európskej únii.

 

Územie dnešného mesta Trenčín sa skladá z 10 katastrálnych území s celkovou rozlohou 8199,70 ha. K 31.12. 2004 malo mesto 57 271 obyvateľov. Trenčín je  v súčasnosti jedným z najbonitnejších miest na Slovensku. Patrí navyše medzi jedno z najmenej zadĺžených miest, čo mu umožňuje čerpať nové prostriedky pre ďalší rozvoj. O Trenčín sa zaujímajú noví investori a mestská samospráva môže realizovať veľké investičné akcie. Aj v oblasti využitia voľného času Trenčín ponúka v súčasnosti naozaj široké možnosti pre svojich obyvateľov, ale i jeho návštevníkov. Vďaka rôznorodému kultúrnemu cíteniu sa v meste rozvíjajú rozmanité tradície a smery. Vyprofilovali sa stabilné profesionálne kultúrne zariadenia ako Trenčianske múzeum, Galéria M. A. Bazovského, Verejná knižnica M. Rešetku, Trenčianske osvetové stredisko, a pod., ale v oblasti kultúry pôsobí aj mnoho nových občianskych združení, či spoločností. Každoročne sa tu koná veľa zaujímavých mestských podujatí, výstav, koncertov, predstavení, ktoré dotvárajú kolorit mesta. Trenčín je z roka na rok navštevovanejší turistami, ktorí radi objavujú jeho peknú atmosféru.  

 

Autor ilustrácií    

Jozef Gertli Danglár

Texty spracovala 

Renata Kaščáková

(c) 2006 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín