Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  O meste  História  Obrázkový sprievodca dejinami...  

Matej Korvín - Trenčín v zlatej ére Uhorska

 ...hm, celkom dobrá predstava...

                                      - ...hm, celkom dobrá predstava... -

Kráľ Matej Korvín po dohode s Jiskrom centralizoval politickú moc v Uhorsku. V roku 1467 definitívne skoncoval s bratríkmi v bitke pri Veľkých Kostoľanoch. Uskutočnil rozsiahlu peňažnú a daňovú reformu, ktorou sa mu podarilo zvýšiť kráľovské príjmy až na 800 tisíc zlatých ročne. Uskutočnil aj reformu kráľovskej kancelárie a súdnictva. Kráľ Matej založil v Bratislave prvú univerzitu v Uhorsku – Academiu Istropolitanu, ktorá počas jeho panovania šírila vzdelanosť a renesančné myšlienky. Okrem hospodárskeho a kultúrneho rozmachu je najväčšou zásluhou Mateja Korvína fakt, že dokázal v mnohých bitkách poraziť Turkov. Počas jeho panovania bola turecká expanzia do Európy na niekoľko desiatok rokov zastavená.

Za panovania Mateja Korvína sa celkovo Slovákom ako etniku v Uhorsku darilo. Pätnáste storočie potvrdilo jeden zaujímavý trend zo štrnásteho storočia – kľúčové udalosti uhorskej politiky sa odohrávali na Slovensku. Uhorský snem sa už od čias Žigmunda Luxemburského stretával najmä v Bratislave. Bolo to však aj preto, že slovenské mestá (najmä banské) boli najbohatšie. Bolo preto zaujímavé o ne bojovať (Huňady versus Jiskra), dávať ich do zálohy (Žigmund Poliakom), alebo zabezpečiť ich prosperitu a vyberať od nich čo najväčšie dane (Matej Korvín). Tento trend zostal zachovaný aj v nasledujúcich dvoch storočiach. Dôvody však boli iné – Turci totiž znovu obsadili centrálnu časť Uhorska.

Viete, že: v Európe na sklonku 15. storočia vrcholil hon na čarodejnice? Pápež Inocent VIII. vydal listinu, ktorou získali inkvizítori rozsiahle právomoci a ich obetiam hrozili cirkevné tresty. Matej Korvín získal českú korunu vďaka tomu, že českého kráľa Jiřího z Poděbrad ako kacíra pápež exkomunikoval z cirkvi a zosadil z trónu. (Musel si ju však ubrániť proti poľskému kráľovi Kazimírovi.)

Trenčín v 15. stor.

Budovanie opevnenia hradu do konečnej podoby.

O celkovom postavení Trenčína vo vrcholnom stredoveku možno povedať, že patril do skupiny miest prvej kategórie (nielen na Slovensku, ale v celom Uhorskom kráľovstve), ktoré sa potom na prelome 14. a 15. storočia zvykli nazývať kráľovskými mestami. Darovanie Trenčianskeho hradu a panstva rodine Zápoľských (1494) tento vývoj v Trenčíne pribrzdili, a tak malo mesto všetky atribúty kráľovského mesta okrem jediného – nepatrilo kráľovi. Podľa dochovaných prameňov vieme, že ešte v roku 1464 kráľ Matej Korvín uvoľnil časť z kráľovských tridsiatkov (cla), ktoré malo mesto použiť na budovanie opevnenia.

Počas panovania rodu Zápoľských v neskorších rokoch došlo potom k najväčšiemu zdokonaleniu obranyschopnosti hradu. Bola vybudovaná dvojpodlažná budova Kasární hradnej posádky a Južné opevnenie, ktoré malo s definitívnou platnosťou vyriešiť starú slabinu hradu - zraniteľnosť  smerom od Breziny, ktorá sa zvyšovala najmä rýchlym rozvojom delostreleckej techniky.

Koncepcia celého Južného opevnenia z prelomu 15. a 16. storočia má pravdepodobne korene v Adriatickej oblasti (Dubrovnik) v tom čase pod talianskym vplyvom.

 

Autor ilustrácií    

Jozef Gertli Danglár

Texty spracovala 

Renata Kaščáková

(c) 2006 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín