Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  O meste  História  Obrázkový sprievodca dejinami...  

Trenčín - slobodné kráľovské mesto

 Husitom nenalievame ! Ján Jiskra.

                                      - Husitom nenalievame ! Ján Jiskra. -

Éra prosperity v Uhorsku pokračovala aj za vlády ďalšieho Anjouovca, Ľudovíta I. Veľkého (syn Karola Róberta).  Jeho rozsiahle reformy – najmä v baníctve, hutníctve a lesníctve, urobili z Uhorska silný štát. Aj Trenčínu za jeho vlády pribudlo niekoľko výsad a privilégií. Najdôležitejšie bolo právo výročného trhu v nedeľu pred Turícami (mohlo to byť v období medzi 3. májom a 6. júnom) a právo variť a predávať (čapovať) pivo. Trenčiansky pivovar bol neskôr vychýrený a uznávaný aj na kráľovskom dvore. Susedné České kráľovstvo prežívalo takisto zlatú éru. Přemyslovcov vystriedali Luxemburgovci, konkrétne Karol IV., ktorý bol kráľom v Čechách a zároveň rímskym cisárom. (V roku 1348 založil v Prahe univerzitu). Jeho nástupca Václav IV. však už musel riešiť vážne rozpory s cirkvou a nástup husitov.

Po smrti uhorského kráľa Ľudovíta I. Luxemburgovci prejavili záujem o Uhorský trón. Manželským zväzkom Žigmunda Luxemburského (Václavov brat) s Ľudovítovou dcérou sa im to aj podarilo.  Žigmund Luxemburský (prezývaný tiež Ryšavá líška) súhlasil s upálením Jána Husa a sformoval proti husitom silné vojsko. V roku 1434 v známej bitke pri Lipanoch zasadil zdrvujúcu porážku Prokopovi Holému, nástupcovi Jána Žižku z Trocnova. Uhorsko však veľmi zadĺžil. Rozprášení husiti sa neskôr buď pridali k vojsku Jána Jiskru z Brandýsa, alebo plienili (bratrícke hnutie). Husitské nebezpečenstvo bolo i dôvodom vzniku mestského opevnenia v Trenčíne, ktorého začiatok sa datuje práve do tohto obdobia. Listinou z 19. februára  1412 mesto Trenčín dostalo od Žigmunda Luxemburského výsady slobodného kráľovského mesta, a teda už neoddiskutovateľné právo ohradiť sa hradbami. Pravdepodobne už od najstarších čias (13. -14. storočie) stálo v Trenčíne mestské opevnenie v tých miestach, kde sa zachovalo až do 19. storočia.  To sa práve v strednej Európe o slovo hlásili španielski Habsburgovci. (-rk-) Spracované z rôznych zdrojov.

Kto bol Ján Jiskra z Brandýsa ?

Trenčania poznajú reliéf Jána Jiskru vytesaný v roku 1921 do skaly pri hoteli Tatra. Je to portrét úspešného politika, českého katolíckeho šľachtica, ktorého si najala Alžbeta na ochranu svojho neplnoletého syna, Ladislava (Pohrobka), ako právoplatného následníka uhorského trónu. Po Žigmundovej smrti totiž nastala v Uhorsku zaujímavá situácia, keď jeho nástupca Albrecht Habsburský umrel a jeho tehotná manželka Alžbeta porodila Ladislava až po jeho smrti. Za kráľa vtedy s podporou šľachty korunovali Poliaka Vladislava a Alžbeta so synom museli ujsť z Uhorska. Ich záujmy mal chrániť práve Ján Jiskra. Alžbeta si vybrala dobre. V priebehu niekoľkých rokov dobyl Jiskra niekoľko strategických hradov a obsadil významné stredoslovenské banské mestá. V roku 1445 uznal uhorský snem nástupníctvo Ladislava Pohrobka. Už o rok neskôr zvolil za uhorského gubernátora Jána Huňadyho. Medzi Jiskrom a Huňadym päť rokov prebiehala bitka o Slovensko, ktorú v roku 1451 v bitke pri Lučenci vyhral Jiskra. Ladislav Pohrobok zložil v januári 1453 korunovačnú prísahu, za krajinského kapitána však vymenoval Huňadyho. Taká bola už vtedy politika. Jiskra síce za Ladislava 12 rokov víťazne bojoval, ale po nástupe na trón ho musel mladý kráľ obetovať. Jiskra teda opustil Slovensko.

Už o rok Ladislav povolal Jiskru späť, pretože nedokázal na Slovensku potlačiť bratrícke hnutie. Vrátil mu správu spišských, šarišských a stredoslovenských banských miest. Jiskra sa mu už na jeseň toho istého roku odvďačil porážkou bratríkov pri Trebišove. Aj po smrti Ladislava Pohrobka v roku 1457 a korunovácii Mateja Huňadyho – Korvína za uhorského kráľa v roku 1458 si Ján Jiskra zachoval na Slovensku svoju moc. Matej Korvín sa pokúšal Jiskru najskôr potlačiť vojensky, ale neuspel. Nakoniec sa rozhodol dohodnúť sa po dobrom. V roku 1462 ho povýšil na baróna, prijal ho aj s vojskom do kráľovských služieb a za odovzdanie viacerých hradov mu vyplatil 25 tisíc zlatých. Po 22 rokoch sa teda Ján Jiskra stiahol z uhorskej a slovenskej politiky.  

Viete že: Na mieste dnešného reliéfu Jána Jiskru bol pôvodne (v rokoch 1915-16) vytesaný iný reliéf – Víťazná Hungária, symbol hrdinstva bývalého Uhorska? Z dôvodu ideovej nezlučiteľnosti s politickou líniou novej republiky však vyhotovila v roku 1921 hořická Kamenárska škola spolu s akademickým sochárom Františkom Ducháčom - Vyskočilom  iný reliéf - Jána Jiskru z Brandýsa, ako symbol bratstva dvoch národov.

Zdroj: M. Krajniak/Inzine.

 

Autor ilustrácií    

Jozef Gertli Danglár

Texty spracovala 

Renata Kaščáková

(c) 2006 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín