Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  O meste  História  Obrázkový sprievodca dejinami...  

Matúš Čák Trenčiansky - pán Váhu a Tatier

 Pánboh zaplať za všetky hrady ...

                                    - Pánboh zaplať za všetky hrady ... -

 

Uhorský šľachtický rod Čákovcov (Chak, Chaak) pochádzal z oblasti Ostrihomu a vlastnil celý rad panstiev na Slovensku, najmä v okolí Trenčína. Z rozvetvenej rodiny bol najznámejší a najvplyvnejší Matúš Čák Trenčiansky. Za pomoc pri oslobodení Bratislavy dostal od kráľa Ondreja III. hodnosť správcu kráľovských stajní a bratislavského župana. Okolo roku 1300 patril medzi najbohatších veľmožov v Uhorsku. Niektoré majetky zdedil, niektoré získal sám. Cudzie majetky zaberal zväčša neoprávnene, používal intrigy, zastrašovanie a násilie. Šikovne využíval najskôr priazeň kráľa Ondreja III. Avšak aj po jeho smrti - rok po prvom jubilejnom roku, t. j. v roku 1301, kedy nastal vážny boj o oslabený uhorský trón, sa Matúš rýchlo zorientoval a šikovne získaval výhody najmä pre seba. Nový kráľ Karol Róbert z Anjou ho dokonca v roku 1308 vymenoval za kráľovského taverníka a neskôr za jedného z troch kráľovských palatínov. Neskôr to oľutoval, lebo moc a vplyv Matúša Čáka prerástli nad únosné medze. V 14 župách, ktoré ovládal, vládol nezávisle, bez ohľadu na záujmy kráľa. Karol Róbert poslal na Matúša vojsko a zbavil ho hodnosti kráľovského taverníka. Ďalším tŕňom v oku boli aj iní vplyvní oligarchovia - východoslovenskí Omodejovci. Do známej bitky pri Rozhanovciach poslal kráľ proti nim silné vojsko. Matúš Čák pomohol Omodejovcom vyslaním 1700 svojich vojakov. Karol Róbert však napriek tomu tento boj so spupnými veľmožmi vyhral.  Ich moc sa oslabila, no Matúš Čák aj napriek tomu naďalej ovládal veľké územie. Karol Róbert musel proti nemu bojovať postupným dobýjaním jeho hradov, čo však išlo veľmi pomaly.

 

Život v podhradí

Predpokladá sa, že v období Matúša Čáka žilo v trenčianskom podhradí viacero vrstiev obyvateľov rozličného pôvodu, medzi ktorými prevažovalo pôvodné slovanské obyvateľstvo. Cudzí hostia – zväčša nemeckí - však vlastnili v Trenčíne mnohé majetky a pravdepodobne mali vplyv aj na zriadenie metstského charakteru Trenčína, ako tomu bolo aj v iných mestách na Slovensku. Je isté, že život osady vždy závisel od župného sídla – hradu.

Rešpektovali sa staré zvykové práva, ba dokonca už v tom čase možno existovali aj niektoré výsady pre mešťanov. V búrlivých časoch spupného Matúša Čáka sa ale na práva mešťanov či hostí určite veľmi nehľadelo - museli sa podriaďovať a slúžiť jeho vojenskej svojvôli. Na druhej strane, prítomnosť kráľovského župana (nezabúdajme, že Matúš Čák bol za kráľa Ondreja III. bratislavským županom a hlavným kráľovským koniarnikom a za Karola Róberta to dotiahol dokonca na kráľovského palatína) a posádky na hrade vytvárali dobré podmienky pre odbyt remeselníckych výrobkov tejto trhovej osady.

Matúš Čák tiež podporoval zakladanie nových osád a kolonizovanie starších slovenských osád nemeckými kolonistami. A práve od Matúša Čáka boli mestu Trenčín zrejme udelené vôbec prvé mestské výsady. Naozajstný mestský život sa tu však začal rozvíjať až po ukončení feudálnej anarchie v Uhorsku. Po smrti Matúša Čáka (1321) Trenčín obsadili vojská kráľa Karola Róberta z Anjou a mesto bolo vypálené v bojoch medzi nimi a Matúšovými stúpencami. Ak aj dovtedy existovali nejaké mestské výsady, boli zničené.  V povedomí kráľa pretrvávala predstava Trenčína ako najvážnejšieho centra odporu proti jeho vláde, preto Trenčania získali mestské výsady prakticky až za vlády jeho syna, Ľudovíta I.

Viete, že: Metódami bohatého veľmoža Matúša Čáka pri získavaní nového majetku a vplyvu boli intrigy, zastrašovanie a násilie ? Jeho arogancia vyvrcholila spustošením a vypálením Nitrianskeho hradu i katedrály. Rozkázal dokonca rozváľať múry a veže nitrianskeho opevnenia, za čo ho exkomunikovali z cirkvi. Obsadil aj Trnavu a mešťanov verných kráľovi vyhnal.

 

Autor ilustrácií    

Jozef Gertli Danglár

Texty spracovala 

Renata Kaščáková

(c) 2006 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín