Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  O meste  História  Obrázkový sprievodca dejinami...  

Začiatky uhorského štátu

Po páde Veľkomoravskej ríše (začiatok 10. stor.) pohltili územie Slovenska starouhorské kmene. Zjednotenie kmeňov dosiahol knieža Gejza z dynastie Arpádovcov, ktorý zaviedol vojenskú organizáciu a začal šíriť základy kresťanstva v Uhorsku. Položil tak základy uhorského štátu a vzostupu Uhorska počas vlády jeho syna, prvého uhorského kráľa Štefana I. Kráľ Štefan bol korunovaný 25. 12. 1000 pápežom Silvestrom II. Európa bola vtedy už zväčša kresťanská – vďaka vplyvu slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda a ich žiakov.

 Navaľ dane !!!

                                                       - Navaľ dane !!! -

 

Už začiatkom 11. storočia sa Trenčín zmenil z hradiska na hrad a stal sa sídlom pohraničného kráľovského komitátu a najvýznamnejším severným a severozápadným bodom obrannej línie Uhorského kráľovstva. Táto lína sa tiahla od Bratislavy až po Strečno a Lietavu na strednom Slovensku a dobudovaná bola až v 13. storočí, kedy ju prakticky na dohľad od seba už tvorili kamenné hrady. Trenčiansky komitát sa stal súčasťou Uhorského kráľovstva pravdepodobne za vlády uhorského kráľa Ladislava I. (1077-1095). Územie bolo predtým možno krátko súčasťou Českého a potom Poľského kráľovstva. 

Ranofeudálny uhorský štát sa zmietal vo vnútorných zápasoch medzi feudálmi a panovníkom alebo v bojoch proti Tatárom. Obyvateľstvo trpelo a na území dnešného Trenčína sa príliš často objavovali nepriateľské vojská, ktorým hrad ležal v ceste a prekážal v postupe do vnútra Uhorska.  Podhradská osada bola v tých časoch istotne aj trhovou osadou. Trenčín mal už charakter mesta - platil biskupstvu dane (desiatky) z mostného a prevozného mýta a v Kozmasovej kronike z roku 1108 sa označuje ako Trencinopolis (mesto Trenčín).   

Najstarším známym trenčianskych županom bol Michal, v rokoch 1193 až 1195.  Bolo to za vlády ďalšieho uhorského kráľa z dynastie Arpádovcov – Bela III. Vtedy už malo Uhorsko chrakter veľmoci. (Pre zaujímavosť: v roku 1190 sa utopil rímsko-nemecký cisár Fridrich Barbarossa, ktorý viedol tretiu križiacku výpravu do Jeruzalema a zvíťazil nad Turkami. Anglický kráľ Levie srdce a francúzsky kráľ Filip II. v roku 1192 uzavreli s Turkami prímerie, ktoré kresťanským pútnikom zaručovalo nerušenú návštevu Svätého mesta. Ďalšia križiacka výprava sa uskutočnila o desať rokov).

 

Autor ilustrácií    

Jozef Gertli Danglár

Texty spracovala 

Renata Kaščáková

(c) 2006 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín