Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  O meste  Príroda a okolie  Výlety do okolia  

Pominovec

Pominovec

 

Podľa povesti po ničivej povod­ni z obyvateľov Pominovca prežili len štyri rodiny, ktorých členovia z rozbúrených vín zachránili sedem oviec. Zachránení obyvatelia si ne­skôr vybudovali novú osadu a po­menovali ju Sedmerovec. Z Pomi­novca sa do dnešných čias zachoval len rímskokatolícky Kostol sv. Jána Krstiteľa. V minulosti sa kosto­ly zvyčajne stavali na vyvýšených miestach, avšak tento je výnimkou, a tak zvedavý návštevník asi ostane prekvapený, keď kostolík nájde na rovine uprostred polí. Pôvodne ro­mánska stavba pochádza z polovice 12. storočia, v 18. storočí ju baro­kovo upravili. Ako nemý svedok člo­veka a jeho pominuteľnosti sa okolo kostolíka zachoval cintorín.

Kostol v Pominovci v roku 1965 vyhlásili za kultúrnu pamiatku. V súčasnosti patrí k farnosti v Bolešove a dvakrát ročne sa v ňom slúži Svätá omša. Kostolík leží bokom od hlavnej cesty z Nemšovej smerom na Lednické Rovne a vedie k nemu úzka cesta medzi poliami. Ku kosto­líku sa možno dostať aj na bicykli. Koncom leta sa pri kostolíku uskutoční cyklistická púť.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín