Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Zrušenie vecného bremena v zmluve s vlastníkmi bytov

Vecné bremeno v zmluve s vlastníkmi bytov je možné zrušiť na základe  potvrdenia o zaplatení dlhu a návrhu na zápis (výmaz) práva záznamom, po doplatení 30% zľavy z kúpnej ceny bytu, resp. po uplynutí doby.

Potrebné doklady

  • Kópia kúpnej zmluvy
  • Kópia listu vlastníctva
  • Kópia dokladu o zaplatení

Vybavuje

Útvar majetku mesta

Kontakt:
Tel.: 6504 464, 6504 463
e-mail:

 

 

Doba vybavenia: 
do 15 dní

Poplatok: 
bez poplatku

 

 

 

 

 

 

Aktualizované: 15.04.2016 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín