Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  Školy a predškolské zariadenia  Jasle a materské školy  

Materská škola, Šafárikova 11

Materská škola, Šafárikova 11 Materská škola, Šafárikova 11

   Materská škola Šafárikova 11, v Trenčíne, deťmi nazývaná Slniečko, sídli na sídlisku Juh v Trenčíne.

   Od 01.01.2014 je materská škola rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Súčasťou materskej školy sú elokované triedy so sídlom v areáli ZŠ, Východná 9, Trenčín. Štatutárom MŠ je riaditeľka Jarmila Mráziková. Aktuálne informácie sa dočítate na www.mssafarikova2.webnode.sk

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín