Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  Školy a predškolské zariadenia  Jasle a materské školy  

Materská škola, Považská 1

 

 

   

   

Materská škola na Považskej ul.1719/1 v Trenčíne je umiestnená v účelovej budove na sídlisku Sihoť II. Súčasťou materskej školy je kuchyňa so samostatnou prevádzkou, práčovňa a základné hygienické zariadenia. K materskej škole patrí rozľahlý školský dvor. V blízkosti materskej školy sa nachádza Materská škola na Turkovej ulici a Základná škola na Hodžovej ulici.

Trojtriedna materská škola  poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť a vzdelávaciu činnosť deťom vo veku od dvoch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.

Aktuálne informácie o materskej škole a jej činnosti sa dozviete na webovej stránke www.ms-povazska.webnode.sk.

 

Riaditeľka MŠ: PaedDr. Zuzana Reháková

 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín