Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  Školy a predškolské zariadenia  Jasle a materské školy  

Materská škola, Na dolinách 27

Materská škola, Na dolinách 27 Materská škola, Na dolinách 27

   Materská škola sa nachádza v krásnom prostredí areálu Detského mestečka v Zlatovciach. Je 4,5 triedna – samostatné pavilóny, každý so svojim školským dvorom a kvetinovým záhonom. Budovy materskej školy sú zachovalé, prízemné. S finančnou pomocou rodičov sme vymaľovali všetky pavilóny MŠ. Rodičom patrí veľká vďaka. Materská škola je pomerne dobre vybavená hračkami, učebnými pomôckami a knihami. Audiovizuálna technika je na dobrej úrovni. Materská škola je štvortriedna a o deti sa stará 8 kvalifikovaných učiteliek a 2 prevádzkoví pracovníci. Pani učiteľky svoju mimoškolskú aktivitu rozšírili v práci s deťmi.

Máme vytvorený:

- výtvarný krúžok

- moderný tanec

- ľudové tance

- joga

- výtvarné a ručné práce s deťmi

- relaxačné a rehabilitačné cvičenie pre deti

- predplavecká príprava pre deti 5–6 ročné

   Spolupracujeme aj so ZŠ v Detskom mestečku, deti môžu chodiť aj tam na keramický krúžok a predškoláci navštevujú počítačový krúžok. Od januára začína výučba anglického jazyka. Deťom ponúkame prostredie, kde sa všetci cítime dobre a v pohode. Dbáme o to, aby prostredie MŠ poskytovalo dostatočne a vhodné podnety pre spontánne učenie. MŠ sa usiluje vytvárať prostredie dôvery a rešpektu voči rodičom, učiteľky rešpektujú osobnosť každého dieťaťa, prijíma dieťa ako partnera. Veríme, že pracovné nasadenie celého kolektívu a rodičov prinesie kvalitné výsledky v prospech zdravia našich detí. Rôznymi aktivitami a zapojením do projektu „Škola podporujúca zdravie“ by sme chceli znížiť chorobnosť detí a prispieť k zlepšeniu vzťahu medzi deťmi, učiteľkami a rodičmi. Vás rodičia, ktorí ešte neviete kde umiestniť svoju ratolesť, srdečne pozývame do MŠ, kde máte otvorené dvere. Stačí sa len prísť pozrieť, opýtať sa na aktivity pre deti a potom sa rozhodnúť, do ktorej MŠ dať svoje dieťa – svoj drahokam.

 

Riaditeľka MŠ: Mgr. Klára Ležatková

 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín