Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  Školy a predškolské zariadenia  Jasle a materské školy  

Materská škola, Legionárska 37

Materská škola, Legionárska 37 Materská škola, Legionárska 37

Prevádzka celodenná: od 6.30 do 16.15 h

Počet tried: 4

Počet detí: 118

  

Materská škola , Legionárska 37 , Trenčín  911 01

          Materská škola sa nachádza na sídlisku Soblahovská , v ktorej blízkosti je nemocnica a základná škola. Sme štvortriedna materská škola , ktorú navštevujú deti z blízkeho okolia , ale i zo vzdialenejších častí mesta . K materskej škole patrí veľká trávnatá záhrada so stromami , kríkmi, ale i s pieskoviskom, detskými preliezkami, hojdačkami a pod.  Poskytujeme celodennú vzdelávaciu starostlivosť pre deti vo veku od 3 do 6 rokov. O deti v materskej škole sa stará 8 kvalifikovaných učiteliek . Čistotu udržiavajú 2 upratovačky a plnohodnotnú stravu pripravujú 2 kuchárky.

          Filozofiou materskej školy je rozvíjať samostatné a zdravé deti, položiť základy vzdelávania, vytvárať pozitívnu sociálnu klímu, rozvíjať kultivované vzťahy učiteľ – dieťa, uplatňovať schopnosť decentrácie dieťaťa, rozvíjať jeho prirodzenú aktivitu a  empatiu.

          Strategickým cieľom a zámerom našej MŠ je tvorivo – humanistická výchova, s dôrazom na vlastnú aktivitu a kompetencie, prosociálne správanie detí. Hlavné priority pre školský rok nám určujú POP MŠ SR a následné vypracované krátkodobé plány vychádzajúce z potrieb detí a školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín