Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  Školy a predškolské zariadenia  Jasle a materské školy  

Materská škola, 28. októbra 7

Materská škola, 28. októbra 7 Materská škola, 28. októbra 7

Materská škola "Motýlik" 28. októbra v Trenčíne sa nachádza v centre Trenčína v lokalite sídliska Soblahovská. Je súčasťou objektu jaslí. Materská škola je umiestnená v 1 pavilóne, v ktorom sú zriadené 2 triedy. Kapacita detí je obmedzená na 38 detí predškolského veku. 

Prevádzková doba: 6.30 - 16.30 hod

Súčasťou areálu MŠ je školský dvor vybavený viacúčelovou detskou preliezkou so šmýkalkou, pieskoviskom, kolotočom, strunovými hojdačkami a lavičkami pre deti i dospelých.

Filozofia MŠ:

- šťastné a spokojné deti, pocit bezpečnosti,

- intelektový, sociálno-emotívny a psychomotorický vývin podporovaný

  edukačnými aktivitami - zážitkové učenie,

- zodpovednosť pedagógov za kvalitu edukačného procesu,

- dať deťom príležitosť zmysluplne a šťastne prežiť detstvo.

Stabilné projekty MŠ:

- zoznamovanie sa s anglickým jazykom u 5-6 ročných detí

- plavecký výcvik

- Zdravý úsmev - správna starostlivosť o chrup - v spolupráci sa Strednou zdravotníckou školou

- Všetci spolu - tvorivé dielne s rodičmi a starými rodičmi

Naša MŠ je síce malá priestormi, ale veľká srdcom.

Riaditeľka MŠ: Nadežda Petrová

Telefón:  0902 911 185

 

   

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín