Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  Školy a predškolské zariadenia  Jasle a materské školy  

Materská škola, Kubranská 20

Materská škola, Kubranská 20 Materská škola, Kubranská 20

   MŠ na Kubranskej ulici sa nachádza v horami obklopenom prostredí v blízkosti prameňa Kyselky. Už samotná poloha umožňuje deťom zdravý vývin ďaleko od prašného a rušného života v meste.

   MŠ uznáva dominantnú úlohu rodiny v rozvoji dieťaťa, a preto sa spolupráci s rodinou maximálne otvára. Nielen bežné organizačno-prevádzkové kontakty, ale pre skutočné partnerstvo.

   MŠ je štvortriedna, pracuje v nej sedem pedagogických a šesť nepedagogických zamestnancov.

   Mimo hlavnej výchovno-vzdelávacej činnosti sa organizujú aktivity, ktoré pomáhajú odbúravať stres a napätie. 

Krúžková činnosť:

- tvorivá dielňa

- anglický jazyk

- lego-Dacta

- cvičenie s overbalmi

Ďalej sa organizujú:

- plavecký kurz

- divadelné a spevácke vystúpenia

- koncerty

- karnevaly

- súťaže

- výstavy

- výlet na konci roka do ZOO Bojnice a Bratislava.

Na veľmi dobrej úrovni je spolupráca:

- s krajskou knižnicou

- s kultúrnym strediskom

- so základnou školou, kde sa so žiakmi 1. stupňa uskutočňujú i spoločenské vystúpenia (Deň matiek, záver školského roka, MDD a i.).

 

Riaditeľka MŠ: Iveta Suletyová

 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín