Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  O meste  Súčasnosť  Vzdelávanie a školstvo  

Prevádzka v materských školách v meste Trenčín počas letných prázdnin

        Riaditeľstvo Školských zariadení m.r.o. Trenčín oznamujú rodičom, že počas letných prázdnin / z dôvodu čerpania dovoleniek zamestnancov materských škôl / bude v mesiacoch  JÚL – AUGUST 2006 upravená prevádzka materských škôl v meste Trenčín nasledovne:

 

V mesiaci JÚL budú v prevádzke  materské školy

Mestská časť:
Stred MŠ  Nešporu
Sihoť + Kubrá MŠ Ul. Švermova + MŠ Kubranská
Zámostie MŠ Ul. Na Dolinách
Juh MŠ Ul. K. Šmidkeho
Soblahovská MŠ Ul. Legionárska

 

V mesiaci AUGUST budú v prevádzke materské školy:

Mestská časť:
Sihoť   MŠ Ul. Turkovej
Zámostie   MŠ Ul. Medňanského
Juh       MŠ Ul. J. Halašu
Soblahovská MŠ Ul. Soblahovská

 

       V týždni od 28. 8. do 1. 9. 2006 / 3 pracovné dni / bude prevádzka vo všetkých materských školách bez detí, z dôvodu prípravy na nový školský rok 2006/2007.

Riadna prevádzka v materských školách sa začína 4. 9. 2006.

Za porozumenie ďakujeme !

riaditeľka ŠZTN

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín