Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  O meste  Súčasnosť  Vzdelávanie a školstvo  

Zvýšenie príspevku rodičov v materských školách v meste Trenčín

Riaditeľstvo Školských zariadení m.r.o. Trenčín oznamuje rodičom, že na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 729 zo dňa 27.4.2006 sa mení

od 1. 5. 2006

výška príspevku rodičov na čiastočnú úhradu zvýšenie mesačného príspevku na čiastočnú úradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v materských školách v Trenčíne z pôvodnej sumy 300,- Sk na sumu 350,- Sk za mesiac na jedno dieťa. Dôvodom sú zvýšené finančné náklady na energie – zvýšenie cien od 1.1. 2006.

         Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením  sa v uvedenej výške bude vyberať od rodiča alebo inej osoby, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť. Podľa § 14 ods. 1 a 2 vyhlášky MŠ SR č. 353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. Zvýšený príspevok sa prvýkrát bude vyberať za mesiac máj 2006.

                                                                                              Mgr. Danica Lorencová

                                                                                                     riaditeľka ŠZTN

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín