Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  O meste  Súčasnosť  Životné prostredie  

Trenčianske ginká

„Praihličina“ ginko dvojlaločné (Ginko biloba L.) sa dostala do Európy z východnej Číny v 1.polovici 18. storočia. V okrese Trenčín sa nachádza niekoľko exemplárov v parkoch pri kaštieľoch. Za CHPP boli v Trenčíne vyhlásené v roku 1990 tri exempláre, ktoré boli vysadené na Štefánikovej ulici pod hradným bralom na prelome 19. a 20. storočia. Ide o jeden samčí exemplár a dva samičie jedince, ktoré sú stále plodné. Najmohutnejší je samčí jedinec s priemerom kmeňa v prsnej výške 103 cm, samičie jedince majú priemer len 81 cm a 66 cm. Samičie exempláre majú v kmeni dutiny prekryté plechom, ktoré si vyžadujú revíziu a pravdepodobne i ošetrenie.

Ginko dvojlaločné, vedeckým menom Ginko biloba L. je súčasťou vegetácie našej planéty už asi 200 miliónov rokov. Pokladá sa za najstaršiu "žijúcu fosíliu". je posledným článkom dlhej vývojovej reťaze, ktorej začiatky treba hľadať pravdepodobne už v devóne, najneskôr v perme (prvohory - proterozoikum). V treťohorách nastal zlom a takmer úplný zánik. Príčinou mohlo byť zníženie teploty a sucho, ktoré vládli na veľkej časti planéty alebo najmä postupné ľadovcové doby. Do dnešných dní dožil len jediný druh, ginko dvojlaločné. V súčasnosti predstavuje monotypickú triedu s jedným radom (Ginkgoales), jednou čeľaďou (Ginkgoaceae) a jedným rodom (Ginkgo), patriacej do veľkej skupiny nahosemenných rastlín. Ničivej moci ľadovcov sa mu podarilo vyhnúť v rozsiahlych nížinách strednej a východnej Ázie. jeho súčasné preirodzené rozšírenie sa dá určiť iba ťažko.

Niektoré stromy dosahujú úctyhodný vek 1200 -2000 rokov. V Nemecku sa ginko nazýva aj Goethovým stromom. J.W.Goethe zložil báseň Ginko Biloba, ktorá je interpretovaná ako vyjadrenie večnej témy klasicizmu . snahe po harmónii a rozmanitosti.

Stromy ginka môžu v domovine dosiahnuť výšku až 40 m. Ich koruna je kužeľovitá, ale pomerne premenlivá. Svetlozelené listy sú široko klinovité s vejárovitou žilnatinou, u mladších jedincov delené na dva prípadne viac lalokov. Na jeseň sú listy zlatožlté, čo vysušuje estetickú hodnotu stromu. Ginko je dvojdomá drevina, výmimočne bola zistená aj jednodomosť. Kvitne v máji. samčie kvety tvorí jahňadovitá šištica, samičie tenká stopka s dvoma vajíčkami, vyrastajúca v pazuchách šupín alebo listov. Semená sú guľovité, veľké asi 2-3 cm, spočiatku zelené, po dozretí na povrchu žlté, stredná časť osemenia je dužinatá a zapácha, vnútorná časť je zdrevnatená. Dozrievajú v septembri až v októbri, sú jedlé a v Číne sú po špeciálnej úprave považované za lahôdku.

 

  Ginko dvojlaločné  Ginko dvojlaločné  Trenčianske ginká

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín