Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon )

súbor na stiahnutie: stavebnyzakon.pdf
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín