Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  O meste  Súčasnosť  Vzdelávanie a školstvo  

Vyhodnotenie úspešnosti základných škôl v súťažiach v školskom roku 2004/2005

 

Základné školy sa každoročne zapájajú do olympiád a súťaží organizovaných predovšetkým Ministerstvom školstva SR, ale aj inými inštitúciami. Účasť v súťažiach, to nie je len reprezentácia školy, to je výsledok individuálneho prístupu pedagógov k talentovaným mladým ľuďom, výsledok systematickej dlhoročnej práce vo vyučovacom, ale i mimovyučovacom čase.

Mesto Trenčín, zriaďovateľ základných škôl i základnej umeleckej školy, prostredníctvom pracovníkov útvaru školstva a sociálnych vecí MsÚ v závere školského roka bilancovalo úspechy žiakov jednotlivých škôl a v slávnostnom programe odmenili detské osobnosti ZŠ a ZUŠ, ktoré dosiahli najvýraznejšie úspechy v kategóriách:

A. predmetové olympiády a súťaže:

 

Iveta Klimčíková, ZŠ Kubranská cesta –najlepší matematik

Jana Figulová, ZŠ Dlhé Hony – najlepší prírodovedec (matematika, fyzika, geografia, chémia)

Michal Petráš, ZŠ Dlhé Hony –jazykový olympionik

Paulína Baránková, ZŠ Východná – najlepší recitátor

Alžbeta Černeková, ZŠ Novomeského – najlepší astronóm

Amir H.E. Mamaghani, ZŠ Hodžova ul. – najlepší výtvarník

Katarína Baxová, ZŠ Dlhé Hony – najlepší fyzik

Eva Kubincová, ZS Dlhé Hony – najlepší geograf

B. športové súťaže:

Pavol Valach, ZŠ Na Dolinách - floorbal

Jakub Gašparovič, ZŠ Hodžova ul. – street hokej

Nina Hajmachová, ZŠ Hodžova ul. - hádzaná

Hana Korčeková, ZŠ P.Bezruča - basketbal

Monika Decká, Olívia Csíriková, ZŠ Východná ul. – gymnastický štvorboj

Ingrid Suchánková, Martina Oravcová, Romana Havierová, ZŠ Novomeského – karate

C.     projekty, ktorými získali žiaci prostriedky na rozvojové programy školy:

Peter Čaja a Erik Olschloger, ZŠ P.Bezruča – projekt Sokrates

Tatiana Kadlecová, Juraj Timko, ZŠ P.Bezruča  – projekt Európa v škole

kolektív 7.B, ZŠ P.Bezruča – projekt Odpad náš každodenný

Amir H. E. Mamaghani, ZŠ Hodžova ul. – projekt INFOVEK

Roman Jaška, Jakub Pajtinka, ZŠ Hodžova ul. – projekt Tvorivá informatika

D. súťaže ZUŠ:

Romana Bílková – najlepší výtvarník

Martina Lukšová – najlepší výtvarník

Ľubomír Mojžíš – najlepší inštrumentalista - pozauna

Paulína Ovádeková – najlepší spevák

Michal Šinka – najlepší absolvent školy

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín