Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  

Úradná tabuľa

Hľadaná fráza: Hľadať v:

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad Trenčín

28.04.2017

Rozhodnutie

28.04.2017

Doručenie písomnosti - Štvrtecký, Dranačka, Andelová, Horňák, Kopuncová, Peko, Bella, Duras, Coník

28.04.2017

Doručenie písomnosti - Pákozdi, Konárik, Monček, Hladena, Ľahký, Sedláčková

28.04.2017

Doručenie písomnosti - Minárik B.

27.04.2017

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad Trenčín

27.04.2017

Rozhodnutie

27.04.2017

Výberové konanie

27.04.2017

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

Oznámenie Verejná vyhláška

27.04.2017
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín