Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  

Úradná tabuľa

Hľadaná fráza: Hľadať v:

Stavebné povolenie Verejná vyhláška

Doručenie písomnosti - Kováčik, Budišová, Mikušať, Nováčik, Daniel, Mareš, Hrvolová

18.10.2017

Zrušenie trvalého pobytu - Mokrohájsky R.

18.10.2017

Oboznámenie s podkladmi pred vydaním rozhodnutia

Zrušenie trvaléhom pobytu - Hrobárová, Maceková, Chovan, Hanko

18.10.2017

Zrušenie trvalého pobytu - Mikula R.

18.10.2017

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

18.10.2017

Stavebné povolenie - Verejná vyhláška

Oznámenie - Verejná vyhláška o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním

Oznámenie - Verejná vyhláška o začatí konania o dodatočnom povolení stavby

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín