Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Platenie daní a poplatkov v pokladni MsÚ

V pokladni Mestského úradu je možné zaplatiť miestne poplatky, správne poplatky, poplatky za komunálny odpad a vyrubené dane z nehnuteľností fyzických a právnických osôb. Platby je možné zrealizovať v hotovosti alebo bezhotovostne prostredníctvom platobných kariet.

Potrebné doklady

 

  • platobný výmer  k poplatku
  • platobný výmer dane z nehnuteľnosti
  • občiansky preukaz

  

Vybavuje

Klientske centrum - pokladňa

Kontakt:
Tel.: 6504 310

Doba vybavenia: 
na počkanie

Poplatok: 
bez poplatku

 

 

Aktualizované: 09.01.2015

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín