Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Príjem a odosielanie pošty, sťažností, petícií a iných podaní

Podateľňa Mestského úradu v Trenčíne prijíma poštou alebo osobne doručené podania, sťažnosti a petície. Vybavovanie sťažností a petícií zabezpečuje hlavný kontrolór. 

Potrebné doklady

  • Podanie
  • Sťažnosť
  • Petícia

Vybavuje

Podateľňa, informátor

Kontakt:
Tel.: 6504 111, 6504 311
e-mail: ,

Doba vybavenia:  
na počkanie

Poplatok: 
bez poplatku

 

 

Aktualizované 24.04.2009

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín