Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Organizovanie občianskych obradov

Občianskym obradom sa rozumie uvítanie detí do života, životné jubileá obyvateľov mesta, sobáše, jubilejné sobáše a pohreby. Občan svoje požiadavky na organizovanie občianskeho obradu môže nahlásiť ústne, alebo písomne na  Mestskom úrade v Trenčíne, Útvar kultúry, minimálne 2 týždne pred konaním obradu (s výnimkou pohrebov).

Potrebné doklady

  • Špecifikácia požiadaviek na občiansky obrad

Vybavuje

Útvar kultúry a cestovného ruchu

Kontakt:
Tel.:  7435 193
e-mail:

Doba vybavenia: 
na počkanie

Poplatok: 
bez poplatku

 

 

Aktualizované 24.04.2009

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín