Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Poskytovanie dotácii z Dotačného programu mesta Trenčín

Finančné príspevky môže mesto poskytnúť oprávneným subjektom, ktoré vyvíjajú činnosť v oblasti sociálnej, zdravotnej, školstva, výchovy a vzdelávania, telesnej kultúry a športu, kultúry a záujmovej umeleckej činnosti, životného prostredia, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu a v iných oblastiach.

Dotácia môže byť poskytnutá iba na základe písomnej žiadosti podanej v termínoch, oznámených mestom. 

Potrebné doklady

Vybavuje

Útvar školstva

Kontakt:
Tel.: 
e-mail:

Doba vybavenia: 
V zmysle VZN č.7/2012

Poplatok:  
bez poplatku

Súvisiace predpisy:

 

 

Aktualizované: 07.03.2017

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín