Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Zriadenie studne maloodberateľom

Každý zriaďovateľ studne je povinný písomne požiadať Mesto Trenčín o povolenie na zriadenie studne (vodnej stavby).

Potrebné doklady

  • Žiadosť o povolenie vodnej stavby (tlačivo)
  • Súhlas spoluvlastníkov
  • Vyjadrenie vlastníkov susednej nehnuteľnosti
  • List vlastníctva
  • Stanovisko hygienika
  • Stanovisko Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti, a.s. Trenčín
  • Projektová dokumentácia - 2 x

Podanie žiadosti

Klientske centrum MsÚ 

Kontakt:
Tel.: 6504 303
e-mail:

Doba vybavenia: 
do 30 dní

Poplatok: 
30 eur podľa zákona č.286/2012  Z.z.

 

 Aktualizované: 15.01.2013

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín