Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Výrub dreviny na súkromnom pozemku

Výrub dreviny povoľuje na základe písomnej žiadosti Mesto Trenčín.

Súhlas orgánu ochrany prírody sa nevyžaduje na nasledovné výruby drevín:

  • stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou, a krovitých porastov s výmerou do 10 metrov štvorcových,
  • obnova produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu,
  • stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

Potrebné doklady

Podanie žiadosti

Klientske centrum MsÚ 

Kontakt:
Tel.: 6504 303
e-mail:

Doba vybavenia: 
do 60 dní

Poplatok:  
podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov

Súvisiace predpisy:

 

 Aktualizované: 15.01.2013

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín