Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Údržba verejnej zelene

Údržbu verejnej zelene (orez drevín, kosenie trávnikov, výsadbu)  na území mesta Trenčín zabezpečuje Mestský úrad v Trenčíne na základe odôvodnenej písomnej žiadosti.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o rez drevín, kosenie trávnatých plôch alebo výsadbu mladých drevín vo verejnej zeleni (tlačivo)

Vybavuje

Útvar interných služieb MsÚ 

Kontakt:
Tel.:6504 455
e-mail:

Doba vybavenia: 
do 15 dní

Poplatok: 
bez poplatku

Súvisiace predpisy:

  

Aktualizované: 15.01.2013

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín