Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Výrub drevín vo verejnej zeleni

Výrub drevín vo verejnej zeleni na území mesta Trenčín povoľuje Mesto Trenčín na základe odôvodnenej písomnej žiadosti. Žiadosť musí obsahovať tiež stanovisko dotknutých vlastníkov (nájomcov) bytov.

Potrebné doklady

Vybavuje

Útvar interných služieb MsÚ 

Konatkt:
Tel.: 6504 455
e-mail:

Doba vybavenia: 
do 30 dní

Poplatok: 
bez poplatku

Súvisiace predpisy:

     

     Aktualizované: 15.01.2013

    Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín