Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Zmena stavby MZZO, zmena palív a surovín, zmeny technologických zariadení

Prevádzkovatelia MZZO (malých zdrojov znečistenia ovzdušia) sú povinní písomne požiadať Mesto Trenčín o súhlas na zmenu používaných palív a surovín a na zmeny využívania technologických zariadení.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o súhlas so zmenou typu kotla MZZO (tlačivo)

Podanie žiadosti

Klientske centrum MsÚ 

Kontakt:
Tel.:6504 303
e-mail:

Doba vybavenia: 
do 30 dní

Poplatok: 

5 eur v zmysle zákona 286/2012 Zz. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Súvisiace predpisy:

 

 

 Aktualizované: 15.01.2013

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín