Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Súhlas na povolenie stavby MZZO

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (napr. plynový kotol, krb, kachle, prestriekanie osobných automobilov, čerpacie stanice a ďalšie technologické zariadenia uvedené v Žiadosti o súhlas na povolenie stavby MZZO) sú povinní písomne požiadať Mesto Trenčín o súhlas na umiestnenie MZZO na území mesta.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o súhlas na povolenie stavby MZZO (tlačivo)

Podanie žiadosti

Klientske centrum MsÚ 

Kontakt:
Tel.:6504 303
e-mail:

Doba vybavenia: 
do 30 dní

Poplatok: 
V prípade vydania rozhodnutia na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu: 10 eur

podľa zákona NRSR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Súvisiace predpisy:

Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon č. 401/1998 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia.

 

 

Aktualizované: 10.1.2018

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín