Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Vyhradenie / zmena / zrušenie parkovacieho miesta

Povolenie vyhradenia parkovacieho miesta vydáva Mesto Trenčín na základe písomnej žiadosti.

 

Rozdelenie žiadostí

Potrebné doklady:

  • Prílohy sú uvedené na jednotlivých žiadostiach

Podanie žiadosti

Klientske centrum MsÚ 

Kontakt:
Tel.: 032/6504 303
e-mail:

Poplatok:

Miestny poplatok:

 

Súvisiace predpisy:

 

 

Aktualizované:  15. 1. 2013

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín