Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Povolenie uzávierky miestnych komunikácií

Povolenie uzávierky miestnych komunikácií na území mesta vydáva Mesto Trenčín na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady

  • Žiadosť na vydanie povolenia uzávierky miestnej komunikácie (tlačivo)
  • Prílohy uvedené na žiadosti

Podanie žiadosti

Klientske centrum MsÚ 

Kontakt:
Tel.: 6504 303
e-mail:

Doba vybavenia: 
do 30 dní

Poplatok: 
podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

 

 

Aktualizované 30.06.2011

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín