Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Vydanie záväzného stanoviska k stavbe

Záväzné stanoviská vydáva Útvar architektúry a územného plánovania MsÚ na základe písomnej žiadosti. Záväzné stanovisko je potrebné predložiť k začatiu územného konania, stavebného konania, konania o zmene stavby pred dokončením, o zmene v užívaní stavby alebo o odstránení stavby na území mesta.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska
  • Projektová dokumentácia k stavbe (stupeň PD - územné rozhodnutie, stavebné povolenie)
  • Predbežné stanovisko k stavbe, v prípade, že bolo vydané

Vybavuje

Útvar architektúry a územného plánovania 

Kontakt:
Tel.: 6504 436, 6504 444
e-mail: 

Doba vybavenia: 
do 30 dní 

Poplatok: 
bez poplatku

Aktualizácia 23.04.2009

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín