Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Zimný západ

Poskytovanie dotácie z Dotačného programu mesta Trenčín

Finančné príspevky môže mesto poskytnúť oprávneným subjektom, ktoré vyvíjajú činnosť v oblasti sociálnej, zdravotnej, školstva, výchovy a vzdelávania, telesnej kultúry a športu, kultúry a záujmovej umeleckej činnosti, životného prostredia, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu a v iných oblastiach.
Príspevok môže byť poskytnutý iba na základe písomnej žiadosti podanej do konca mesiaca marec príslušného roku.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o poskytnutie dotácie (tlačivo)
  • Zhodnotenie realizovaného projektu (tlačivo)
  • Vyúčtovanie dotácie poskytnutej mestom (tlačivo)
  • Výpis z príslušného registra

Vybavuje

Útvar sociálnych vecí 

Kontakt:
Tel.: 6504 241
e-mail:

Doba vybavenia: 
do 3 mesiacov

Poplatok: 
bez poplatku

 

 

Aktualizované: 08.02.2012

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín